Część 1
PolskiPowitanieBóg który nas stworzyłNauka wrogiem czy przyjacielem Chrześcijaństwa?

Część 2Bóg który chce nas ocalićA co z innymi religiami?

Część 3Bóg dla którego zostaliśmy stworzeniGdzie znajdę długotrwałą przyjemność

Część 4Bóg który nas pocieszaDlaczego cierpimy?

Część 5Bóg który kocha relacjeCzy muszę chodzić do Kościoła by być Chrześcijaninem?

Część 6Bóg który za nas umarłCzy Boga obchodzi sprawiedliwość?

Część 7Bóg który chce nas przekonaćCzy muszę zobaczyć żeby uwierzyć?Odpowiedź